Euro-Toques Restaurant van het jaar in 2013


Goede producten van eigen bodem verdienen aandacht

Restaurant ’t Korensant Verhildersum is lid van “Euro-toques”. Dit houd het volgende in:Gezond en lekker eten

Onze gezondheid hangt mede af van goed voedsel. Momenteel heerst er grote bezorgdheid over de kwaliteit van de huidige voedingsindustrie. Steeds meer consumenten zijn ongerust over nieuwe technische ontwikkelingen, waarvan we de lange termijn effecten niet kennen. Denk maar aan de toename van industrieel en biotechnisch vervaardigde grondstoffen. Soms blijken politieke denkbeelden over economie en gezondheid op gespannen voet te staan met culinaire tradities en ambachtelijke bereidingswijzen. Zo heeft de Europese wetgever belemmeringen opgeworpen voor de productie van verschillende (rauwmelkse) kaassoorten en de preparatie van wild, maar tegelijkertijd de regels over de samenstelling van chocolade zodanig versoepeld, dat ongewenste toevoegingen nu zijn toegelaten.
In EURO TOQUES zijn 2500 Europese koks verenigd, die zich inzetten voor het behoud van het culinair erfgoed. Zij kiezen ervoor te werken volgens ambachtelijke bereidingswijzen en gebruiken in hun keukens alleen goede, natuurlijke producten. EURO TOQUES zegt ‘nee’ tegen ongezonde voeding en ‘ja’ tegen voedsel dat:

 • niet genetisch gemanipuleerd is;
 • geen chemische toevoegingen bezit;
 • geen extra zoetstoffen en antibiotica bevat;
 • bereid is zonder zieke gewassen en niet bestraald is.

Doelstellingen Euro Toques

EURO TOQUES is in 1986 opgericht door Paul Bocuse en Pierre Romeyer en heeft vertegenwoordigingen in bijna alle Europese landen. Landelijk en Europees worden er diverse activiteiten georganiseerd om duidelijk te maken dat we terecht bezorgd moeten zijn over de kwaliteit en de smaak van ons voedsel en over het voortbestaan van landelijke en regionale culinaire tradities. Daarom mogen deze tradities en ambachtelijke bereidingswijzen niet uit het oog verloren worden. EURO TOQUES onderscheidt zich van de hedendaagse voedsel en drankensector door vooral gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen. Leden van EURO TOQUES binden zich aan een erecode. Hierin is vastgelegd dat naar eer en geweten wordt gekookt, met natuurlijke producten en een eerlijke voorlichting aan de klant. Ook is opgenomen dat EURO TOQUES culinaire tradities in stand wil houden. De doelstellingen van EURO TOQUES zijn allerminst defensief. Het is de bedoeling dat koks op een verantwoorde wijze meegaan met hun tijd en nieuwe ontwikkelingen en kookstijlen in het perspectief van de erecode welwillend beoordelen. De vereniging hecht aan een goede voorlichting, ook over het gebruikte product en de bereidingswijze, en wil voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.

De gedragscode van EURO TOQUES

EURO TOQUES voert geen gevecht tegen de bestaande voedselindustrie, maar wil dat koks op een verantwoordelijke manier met de tijd meegaan. Nieuwe kookstijlen en technieken zijn dan ook van harte welkom. Grenzen vervagen en de wereld ‘wordt groter’. Een positief gevolg hiervan is de invloed van vele culturen in onze keuken terugkomen. De goede ontwikkelingen nemen niet weg dat zich in de levensmiddelenindustrie ook minder positieve taferelen afspelen, waarvan de consument niet op de hoogte is. Om de doelstellingen te realiseren in de hierboven geschetste situatie heeft EURO TOQUES voor leden en donateurs een erecode ingesteld, een richtsnoer voor het eigen handelen. Van enkele categorieën leden wordt tevens de ondertekening van een ethische verklaring verwacht.

De gedragscode in het kort:

 • nationale, culinaire tradities en principes worden gerespecteerd;
 • onder alle omstandigheden kookt de kok naar eer en geweten;
 • de kok is vertegenwoordiger van de kunst van het koken en laat alles na wat de kwaliteit van zijn werk of product in gevaar brengt;
 • de kok gebruikt uitsluitend grondstoffen van goede kwaliteit;
 • de zelfstandigheid tegenover leveranciers wordt gewaarborg;
 • inferieure kwaliteit wordt geweigerd;
 • de kok biedt en gebruikt geen producten aan met valse herkomstbenaming of vervalst merk;
 • collegialiteit – zowel praktisch als moreel – is bij EURO TOQUES regel;
 • goede producten van eigen bodem verdienen aandacht en brede bekendheid.